+31 (0) 10 808 10 20 info@sparkelon.nl

IntellIJ: een IDE voor het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s in Selenium code.

Naast het programmeren in Eclipse IDE is er ook een andere IDE in de markt, IntelliJ Idea. Deze Idea geeft meer mogelijkheden en wordt als beter ervaren dan Eclipse IDE. Om dit te staven gaan we er gewoon me beginnen!

Downloaden en installeren van IntelliJ Idea IDE:

Voer de volgende stappen uit om IntelliJ te installeren:

 • Open de browser en ga naar Google. Zoek met de termen: “IntelliJ Idea IDE download”.

 • Open de link en click op download knop:

 

Note: we gebruiken de community versie omdat deze kosteloos is en er geen einddatum op zit.

 • Gebruik de download knop, sla het bestand op en check na afloop de download directory:

 

 • Na downloaden naar de download directory:

 

 • Dubbel klik op het bestand idealC-2017.exe voor het opstarten van de installatie van IntelliJ. De wizard brengt je naar het volgende scherm en zeg Next:

 • Het scherm dat dan getoond wordt accepteren door Next knop:

 

 • Het volgende scherm is om aan te geven op wat voor machine je de software installeerd en welke programmeer taal je wilt gebruiken. Klik daarna Next

 

 • In het volgende scherm accepteren van de defaults en zeg Install:

 

 • Op het volgende scherm is de installatie voltooid en zeg Finish.

 

De eerste mijlpaal is bereikt. IntelliJ is geinstalleerd op je pc.

Om de java code die we gebruiken voor onze programma’s te laten werken ( compileren en uitvoeren) is het nodig om de jdk te installeren.

 

Installeren van de java jdk.

 De volgende stappen uitvoeren om java jdk te installeren:

 • Ga naar de Google website en zoek met de termen “java jdk download”.

 • Ga naar de link en accepteer de cookies:

 • Het volgende scherm wordt getoont, klik op de java download logo:

 • Accepteer de license agreement en pak de link die geldt voor de machine waar het programma op geinstalleerd wordt:

 

 • Na downloaden naar de download directory:

 

 • Dubbel klik op het bestand voor installatie en zeg Next:

 

 • Accepteer het voorgestelde pad naar de folder en zeg Next:

 

 • Klik op de finish knop om de installatie af te ronden:

 

De tweede mijlpaal is bereikt. De java jdk is geïnstalleerd op je pc.

Nu moeten we de java jdk nog kenbaar maken aan de systeem instellingen op je pc

Aanpassen van de pc voor gebruik van de java jdk

 • Gebruik de shortcut “Windows” icoon en de “pause” knop voor het laten zien van het configuratie scherm van het systeem. Gebruik de link geavanceerde systeeminstellingen.

 

 • Gebruik de knop omgevings variabelen:

Het volgende scherm wordt zichtbaar, waarin we de onderste invoer box gaan editen. Zeg nieuw.

 

 • In de vorige afbeelding is het record al te zien dat we gaan maken nl JAVA_HOME en het pad naar het java bestand. Type deze waarden in het volgende scherm in en zeg OK.

 

 

 • Controleer of het record is gemaakt. Daarna moeten we nog verwijzen naar de java\bin in het pad. Selecteer het path record en zeg bewerken:

 • Het volgende scherm wordt getoond en zeg nieuw:

 

Voer de volgende waarde in de invoerbox in en zeg OK:

 

De derde mijlpaal is bereikt. De java jdk is aanwezig op je systeem. Dit is te controleren door in de dosbox (cmd) het volgende te typen: java -version

 

 

Tijd om met IntelliJ aan de slag te gaan!

Launching IntelliJ en creëren van een Java project.

 • Gebruik de shortcut:

 • Bij het opstarten voor de eerste keer wordt volgende popup getoond. Zeg dat er geen import mag plaats vinden en zeg OK.

 

 • In het volgende scherm klik op de knop “skip all and set defaults”:

 • Gebruik de Create New Project link

 • In het volgende scherm vergewis je ervan dat juiste java versie genoemd wordt in SDK invoer veld en ga verder met Next:

 

 • In volgende scherm zeg Next

 • In volgende scherm moet een project naam worden opgegeven en tevens de locatie waar het project wordt opgeslagen op de harde schijf en zeg Finish:

 

 

 

 • Het volgende scherm wordt getoond, de IntelliJ default interface: IntelliJ is slim genoeg om zelf het framework aan te leggen om een project in te richten:

 

De vierde mijlpaal is bereikt. IntelliJ interface staat klaar om verder in te richten om je testautomatiserings project uit te voeren.

Inrichten van je library met de jar files.

 • Daarvoor maken we een directory genaamd libraries in je project. Selecteer de project naam en ga naar New -> Package

 

 

 • En het geven van de directory naam:

 

 • In de libraries directory komen de jar files voor selenium die we downloaden van de seleniumhq.org web pagina tab downloads:

 

 • Zoek de link download voor Java

 • In de link beschrijving zien we dat het een gezipte file is. Download deze naar je download directory op je harde schijf:

 

 • Unzip de file naar een aparte door jouw gemaakte directory op je harde schijf.

 • Breng de 2 jar files naar je directory in IntelliJ via copy / paste

 

 • En zo ook met de jars in de libs directory gemaakt bij het uitpakken van de zip file, te zien als hierboven:

 

 • Het resultaat ziet er als volgt uit:

 

 • Nu moeten we de librarie jar files nog configureren zodat ze in het project gebruikt kunnen worden:

 

 

 • Ga naar file -> project structure

 • In het scherm dat dan getoond wordt selecteer de Modules

 

 • En selecteer het tabblad Dependencies en klik op het groene plus teken

 • Klik op de JARs or directories, in getoonde scherm selecteer alle jar files en zeg OK.

 • Het resultaat ziet er als volgt uit:

Het resultaat in de libraries directory binnen je project ziet er als volgt uit:

 

Nu is het tijd om je scripts te introduceren: selecteer de src directory in je project en zeg new->package. Noem deze Demo;

 

 • En zeg OK:

 

 • In deze Demo package leggen we onze eerste java class aan:

 

 • Deze noemen we SeleniumDemo en zeg OK.

 

Het resultaat ziet er als volgt uit:

 

 • Hierin gaan we de main class maken:

 • Maak je driver object voor aanroepen van FirefoxDriver class. Merk op dat de import records automatisch verschijnen. Zo niet zet dan de cursor op het woord WebDriver en gebruik de short cut alt enter. In het voorgestelde blokje selecteer import WebDriver class. Het import statement wordt dan automatisch getoond. Hetzelfde geldt voor de FirefoxDriver.

 

Of

 

Het te automatiseren project heeft de volgende functionaliteit:

 • We starten de browser Firefox en roepen de Google website aan, zetten de zoek term “Selenium” in de zoek box en drukken op de knop “Google zoeken”. We verwachten de resultaten gepresenteerd op de volgende pagina.

We gebruiken daarvoor de volgende code, die niet voldoende blijkt te zijn. We gaan de fout analyseren en oplossen door de driver te downloaden en bekend te maken in ons project en toevoegen van 1 regel extra code. Voorlopig voeg de volgende code toe:

 

 • Nu gaan we het programma uitvoeren door gebruik te maken van rechtermuis knop en run te selecteren.

 • Het resultaat zal een uitkomst, exit code van 1 geven, zoals gezegd we moeten nog iets doen.

Foutmelding als volgt (scroll iets omhoog als nodig is):

 

 

 • We moeten het bestand van de gecko.driver downloaden in ons project en bekend maken in ons programma met behulp van de setProperty classe. Eerst maken we een Driver directory in ons project om daarna het gecko.driver bestand te downloaden van de seleniumhq.org pagina. En op te slaan in deze Driver directory.
 • Maken van directory als volgt:

 

 • We geven de naam Drivers

Resultaat als volgt:

 • Bij het testen van scripts kunnen verschillende browsers gebruikt worden. Wij gebruiken bij testen de 3 meest gebruikte browsers. Dat zijn Firefox, Google Chrome en Internet Explorer. Allereerst wordt de website http://www.seleniumhq.org/ Daar kunnen de drivers van zowel Firefox, Google Chrome en Internet Explorer gedownload worden. Daarna klik je op Download:

 

 • Voor Firefox heet het webdriver geckodriver.exe. Voor Firefox selecteer je de Mozilla Geckodriver en klik je versienummer:

 • Daarna kies je de juiste besturingssysteem binnen downloads. Het ziet er zo uit:

 

 

 • Voor Google Chrome heet het webdriver chromedriver.exe en voor Internet Explorer heet het MicrosoftWebDriver.exe. Deze dienen naast Firefox ook precies hetzelfde gedownload te worden. Sla dan alle 3 webdrivers op 1 map. En sla het bestand op je harddrive (Download directory). Vandaar kopieer het naar de Driver directory in je project. Het resultaat ziet er als volgt uit:

 

 • En in je project

 

 • De code die we aan moeten passen verwijst naar dit bestand
  Via rechtermuis knop en copy path is de verwijzing naar bestand in de code te plakken.

 


 • Met als resultaat

Let ook op de dubbele slashbackwards die gebruikt worden binnen Java om een pad aan te geven.

 

 

 • Nu kunnen we opnieuw het programma uitvoeren met als resultaat

 

 

Gefeliciteerd, je eerste test automatiserings project in ItelliJ is geslaagd!!